Ngày lễ thành Nhân, Các cô gái Nhật xúng xính váy áo.

Lễ thành Nhân – Lễ trưởng thành là một trong 4 nghi lễ quan trọng trong cuộc đời của người Nhật Bản bên cạnh lễ thành hôn, đám ma, lễ cúng tổ... Read more »