235.000 VND

  • Tùy theo size bỉm lựa chọn, sản phẩm bỉm Babies Organic size L có thể sử dụng cho bé từ 6 tháng tuổi. Dành cho bé có cân nặng khoảng từ 9-15kg là phù hợp nhất.
Bỉm Babies Organic Size Lbé từ 6-11kg:  54 miếng/bịch.
Bỉm Babies Organic Size L 50 miếng