(3 đánh giá của khách hàng)

220.000 VND390.000 VND

Cách chọn size bỉm.

Size S bịch 50 miếng dành cho bé 0-5kg.

Size M bịch 50 miếng dành cho bé 4-9kg.

Size L bịch 50 miếng dành cho bé 8-18kg.

Size XL bịch 50 miếng dành cho bé 10-20kg.

Size XXL bịch 50 miếng dành cho bé 15-30kg.

Newborn bịch 50 miếng dành cho bé 2-5kg.

Bỉm dán Nannys
Bỉm dán nannys