305.000 VND

Bỉm làm bằng bông tự nhiên nên cả phần bề mặt cũng như phần lớp ngoài cũng của bỉm sợ cũng khá là ưng tay luôn nhé. Mềm và mịn tới từng sợi bông.

Bỉm dán nabizam
Bỉm nabizam size S 44 miếng

305.000 VND