(1 đánh giá của khách hàng)

290.000 VND

Cách chọn size bỉm.

Size M 52 miếng dành cho bé 5-9kg.

Size L 44 miếng dành cho bé 8-18kg.

Size XL 38 miếng dành cho bé 10-20kg.

Bỉm quần nannys