(2 đánh giá của khách hàng)

285.000 VND

Hướng dẫn chọn size

– Size M (6-11kg)/ 60 miếng/ độ thấm >700ml

– Size L (9-14kg)/ 54 miếng/ độ thấm >800ml

– Size XL (12-15kg)/ 48 miếng/độ thấm >1000ml

– Size XXL (>15kg)/ 42 miếng/độ thấm >1100ml

BỈM NATEEN
Bỉm quần Nateen