(1 đánh giá của khách hàng)

890.000 VND

Thành phần

  • Sâm Cau: 400mg, Dâm Dương Hoắc: 600mg,Hồng Sâm:300mg
  • Nhục Thung Dung: 600mg,Đỗ Trọng: 400mg,Bạch Quả: 400mg
  • Ba Kích: 400mg, Câu Kỳ Tử: 400mg,Bá Bệnh: 500mg
  • Bạch Tật Lê: 450mg,Hòe Hoa: 300mg,Gừng Tươi: 300mg
  • Sâm Bố Chính: 450mg,Câu Đẳng: 400mg, Rễ Si Đỏ: 300mg
Tăng cường sinh lý nam tự nhiên – Mãnh Lực Khang

890.000 VND