55.000 VND

  • Váng sữa hoff
  • Không chất bảo quản
  • Không màu tổng hợp
  • Không hương tổng hợp
  • Không chất tạo đông
  • Không chất tạo ngọt tổng hợp
váng sữa Hoff
Váng sữa hoff

55.000 VND