(4 đánh giá của khách hàng)

550.000 VND

Thành phần có trong sản phẩm.

Nano glutathione:
Collagen:
L-cystine:
Cao Đan Sâm:
Cao Huyền Sâm:
Cao Sinh Địa:
Nano curcumin:
Cao lô hội:
Viên Uống Trắng Da Nine's Beauty
Viên uống trắng da Nine’s

550.000 VND